EHBO & BHV

EHBO, oftewel Eerste Hulp Bij Ongelukken, is van vitaal belang omdat het levens kan redden, letsel kan verminderen en de hersteltijd kan verkorten. Ongevallen en noodsituaties kunnen op elk moment en overal gebeuren, thuis, op het werk of in de openbare ruimte. Met EHBO-kennis kunnen mensen snel en adequaat reageren op verwondingen, verstikking, hartaanvallen en andere noodgevallen. Door onmiddellijke actie te ondernemen voordat professionele hulp arriveert, kunnen cruciale momenten worden benut om levens te redden en verdere complicaties te voorkomen. EHBO-vaardigheden stellen individuen in staat om kalm te blijven, te improviseren met de beschikbare middelen en slachtoffers gerust te stellen in moeilijke situaties. Het vergroten van het EHBO-bewustzijn en het trainen van mensen in EHBO-technieken is daarom van onschatbare waarde voor de samenleving en bevordert een veilige omgeving waarin mensen zichzelf en anderen kunnen helpen in tijden van crisis.

Bij het verlenen van eerste hulp in een bedrijf of instelling worden regelmatig verband- en hulpmiddelen gebruikt. De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO-uitrusting voor. Met de inhoud van een verbandkoffer kunt u eerste hulp verlenen tijdens een ongeval.

EHBO cursus
Basic Life Support

De cursus BLS/AED staat voor Basic Life Support inclusief gebruik van de AED defibrillator. Deze opleiding richt zich op de reanimatie van volwassenen.

Reanimatie van kinderen
Reanimatie voor kinderen en baby's

De cursus PBLS staat voor Pediatric Basic Life Support. Deze opleiding richt zich op de reanimatie van kinderen en baby’s.

EHBO verbandkoffers en onderhoud

Een verbandkoffer is samengesteld uit onder andere verbandmiddelen. Deze verbandmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum. Daarnaast wordt regelmatig gebruikt gemaakt van de verbandmiddelen, waardoor de verbandkoffer niet meer compleet is. Conform de Arbowet dient u als werkgever zorg te dragen dat uw EHBO-middelen altijd intact zijn en tenminste één maal per jaar worden gecontroleerd op compleetheid en steriliteit.

 • Controle beschadigingen
 • Controle op compleetheid en steriliteit
 • Verzegeling verbanddoos en modules
 • Reiniging van verbandkoffers
 • Vervanging/aanvulling modules en sterilon
 • Aanbrengen onderhoudssticker

Oogspoelstation

Bij oogcontact met bijtende stoffen moet minimaal 15 minuten goed worden gespoeld om blijvende schade te voorkomen. Het oogspoelstation is een effectieve eerste hulp bij ongelukken met chemicaliën, stof, vuil, metaal, zuren of andere irritaties van de ogen. In afwachting van medische hulp kan vaak permanente beschadiging voorkomen worden. LifeSec levert deze oogspoelstations, die navulbaar zijn. De flacons zijn tevens los verkrijgbaar. Het oogspoelstation wordt op een vaste plaats aan de muur opgehangen zodat de flacons binnen handbereik zijn van uw medewerkers.

Pleisterdispenser

Kostbare tijd gaat vaak verloren met het zoeken naar de juiste pleister. Met de pleisterdispenser heeft u de oplossing binnen handbereik. De dispenser wordt op een vaste plaats opgehangen, bij voorkeur naast de verbandkoffer. Eenvoudig te monteren aan de wand, met makkelijk te verwisselen vulling.

veiligheidstrainingen door Lifesec

BHV (Bedrijfshulpverlening)
Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht bedrijfshulpverlening in huis te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Het aantal BHV-medewerkers is niet wettelijk vastgelegd. De werkgever moet op basis van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) het juiste aantal medewerkers vaststellen.

Cursus BHV Basis (2 dagen)
De cursus BHV Basis leidt nieuwe personeelsleden binnen uw organisatie op tot BHV’er.
Tijdens deze tweedaagse cursus behandelen we levensreddende handelingen en brandbestrijding.

Levensreddende handelingen binnen BHV-cursus. (dag 1)
In het eerste deel van de cursus gaat alle aandacht uit naar het verrichten van levensreddende handelingen. De instructeur legt uit hoe de bedrijfshulpverlener levensbedreigende situaties herkent. En hoe in dergelijke situaties moet worden gehandeld.
Deze aandachtspunten komen aan bod:

 • De taken van een bedrijfshulpverlener
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Circulatiestoornissen
 • Het verplaatsen van een slachtoffer

Brandbestrijding binnen BHV cursus. (dag 2)
Tijdens het tweede deel van de BHV basiscursus focussen we op calamiteiten bij brand. We leggen de nadruk op brandbestrijding. Deze aandachtspunten komen aan bod:

 • Het melden van incidenten
 • Het gebruik van communicatiemiddelen
 • Ontruiming
 • Branddriehoek
 • Normatief brandverloop
 • Het blussen van een beginnende brand
 • Blusmiddelen
 • Veiligheidsvoorschriften en voorzieningen
EHBO cursus
EHBO LifeSec
BHV cursus van LifeSec

BHV- en EHBO trainingen

BHV-herhalingscursus ( 1 dag)
Een BHV’er moet jaarlijks een ‘’opfrisdag’’ bijwonen. Alle onderdelen van de BHV-basis komen dan weer voorbij. De BHV’er blijft hiermee goed getraind. De kennis en vaardigheden blijven op het vereiste niveau gehandhaafd. Ook is de BHV’er na de BHV-herhaling op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vereisten.

In tegenstelling tot de basiscursus wordt de BHV herhalingscursus niet afgesloten met een theorie-examen. Deelnemers doen alleen de vereiste praktische verrichtingen. Beoordeelt de instructeur deze met een voldoende, dan wordt het certificaat Bedrijfshulpverlener met een jaar verlengd.

Reanimatie & AED-cursus
Het doel van deze reanimatiecursus is dat u weet wat u moet doen in een levensbedreigende situatie. We leren u hoe u het slachtoffer veilig benadert en hoe u zijn bewustzijn en ademhaling controleert. We behandelen de theorie voor de specifieke vaardigheden van het reanimeren, de borstcompressies en de beademingen. Deze vaardigheden worden met de toepassing van de Automatische Externe Defibrillator (AED) en beschermende middelen als een beademingsmasker uitgevoerd.

Wanneer u de cursus goed afrondt, krijgt u na afloop van de cursus een Europees erkend Reanimatiecertificaat. Het certificaat is 2 jaar geldig en te verlengen door een reanimatie-herhalingscursus te volgen. Uiteraard kunt u ook daarvoor bij LifeSec terecht.

Inhoud cursus:

 • Herkennen bewustzijnsstoornissen
 • Inschakelen hulpdiensten
 • Opstarten reanimatie
 • Toepassen van de AED

Wij verzorgen reanimatie- en AED-trainingen bij jouw eigen locatie. De prijs is op aanvraag.

EHBO-cursus

EHBO staat voor Eerste Hulp bij Ongelukken. Eerste hulp bij een ongeval is van groot belang. In sommige situaties kan het zelfs levensreddend zijn. Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat twee op de drie Nederlanders niet weet hoe te handelen bij ongelukken.

Speciaal voor deze doelgroep heeft LifeSec de inloopcursus Eerste Hulp, Reanimatie & AED ontwikkeld.

EHBO-cursus

De praktijkgerichte cursus neemt één dagdeel in beslag. (ongeveer 3 uur)

 • Reanimatie en toepassing van de AED
 • Bewustzijnsveranderingen, shock en huidwonden
 • Ernstig uitwendig bloedverlies en brandwonden
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Luchtwegblokkades en anafylactische shock

 De cursus Eerste Hulp, Reanimatie & AED van LifeSec is voor iedereen geschikt en wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs die garant staan voor een inhoudelijk goede cursus. Deelnemers die de cursus met goed gevolg afronden, ontvangen een certificaat van LifeSec. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Scroll to Top