Blusmiddelen

Wanneer een brand uitbreekt, is het van essentieel belang om snel en doeltreffend te handelen om de schade te beperken en levens te redden. Gelukkig zijn er verschillende soorten blusmiddelen beschikbaar om verschillende typen branden te bestrijden. Het kiezen van het juiste blusmiddel is cruciaal, en daarom bieden we hier een overzicht van de meest effectieve opties. Het kennen van de verschillende blusmiddelen en hun toepassingen kan het verschil maken tussen een kleine brand en een verwoestende calamiteit. 

Soorten Brandblusmiddelen

Het is raadzaam om regelmatig onderhoud uit te voeren aan blusmiddelen en personeel te trainen in hun juiste gebruik om de veiligheid in noodsituaties te waarborgen. Wij van LifeSec kunnen u helpen! De diverse soorten blusmiddelen die we kennen en ook leveren zijn;

  • Schuimblusser
  • Poederblusser
  • Vetblusser
  • Koolzuursneeuwblusser
  • Brandslanghaspel
  • Droge blusleiding
Martin Hink-LifeSec

Brandblusmiddelen

Een brandblusser is een draagbaar apparaat dat specifiek is ontworpen om beginnende branden te bestrijden. Het apparaat bevat een specifiek blusmiddel, zoals water, schuim, poeder of CO2, dat doelgericht wordt verspreid om de brand te doven. Brandblussers zijn uitgerust met een drukvat, handgreep en spuitmond, waarmee het blusmiddel precies op de brandhaard kan worden gericht. Deze apparaten zijn verkrijgbaar in verschillende maten en typen, afgestemd op de specifieke brandklasse die ze kunnen blussen.

Het hebben van een brandblusser is van cruciaal belang om kleine branden onder controle te houden en de veiligheid te waarborgen totdat professionele hulp ter plaatse is. Het is essentieel om de juiste brandblusser te selecteren op basis van het type brand dat kan optreden in de specifieke omgeving. Bovendien is regelmatig onderhoud en inspectie van groot belang om te verzekeren dat de brandblusser naar behoren functioneert wanneer het nodig is. Kortom, brandblussers vormen een essentieel onderdeel van de brandveiligheid, waarbij de juiste keuze en periodiek onderhoud ervoor zorgen dat deze apparaten effectief zijn bij het bestrijden van potentieel gevaarlijke situaties.

Schuimblusser

Een schuimblusser is een type brandblusser dat specifiek is ontworpen om branden van vaste stoffen en brandbare vloeistoffen te bestrijden. Het is een effectief blusmiddel dat een combinatie van water en schuimvormend middel gebruikt om branden te blussen.  

Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van branden in brandklasse A (vaste stoffen zoals hout, papier, textiel) en brandklasse B (brandbare vloeistoffen zoals benzine, olie, alcohol). Ze zijn niet geschikt voor branden van brandbare gassen (klasse C) en metalen (klasse D).

Schuimblussers worden vaak gebruikt in commerciële, industriële en residentiele omgevingen, zoals kantoren, fabrieken. magazijnen, winkels etc.

Poederblussers S6 EF en S6 EFC
Brandblusser

Poederblusser

Poederblussers zijn geschikt voor het blussen van branden in verschillende brandklassen, waaronder brandklasse A (vaste stoffen zoals hout, papier en textiel), brandklasse B (brandbare vloeistoffen zoals benzine, olie alcohol) en brandklasse C (brandbare gassen zoals aardgas en propaan).

Ze worden vaak gebruikt in industriële omgevingen, zoals fabrieken, werkplaatsen en opslagfaciliteiten. Ze worden ook gebruikt in voertuigen, boten en caravans vanwege hun veelzijdigheid en brede toepasbaarheid.

Het poeder in een poederblusser kan echter neveneffecten hebben. Het kan de apparatuur en elektronica beschadigen en residu achterlaten na het blussen.

Vetblusser

Een vetblusser is een specifiek type brandblusser dat is ontworpen om branden van brandbare vetten en oliën in keukens te bestrijden. Deze branden vallen onder brandklasse F.

Het blusmiddel vormt een afsluitende laag op het brandende oppervlak, waardoor de zuurstof wordt weggenomen en de brand wordt afgekoeld.

Vetblussers worden voornamelijk gebruikt in keukens van restaurants, cafetaria’s en hotels.

Blusmiddelen LifeSec

Koolzuursneeuwblusser

Koolzuursneeuwblusser (CO2-blusser), is een type brandblusser dat koolstofdioxide (CO2) gebuikt als blusmiddel. Het is effectief voor het blussen van branden van brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Koolzuursneeuwblusser worden vaak gebruikt in omgevingen waar elektrische apparatuur aanwezig is, zoals IT-centra, schakelkasten of laboratoria. Koolzuursneeuw (CO2) laat geen resten achter en is niet elektrisch geleidend.

Brandslanghaspel

Een brandslanghaspel is een vast opgestelde blusvoorziening die wordt gebruikt om beginnende branden te bestrijden. Brandslanghaspels zijn aangesloten op het waterleidingnet en zijn daarom onbeperkt te gebruiken. Brandslanghaspels hebben meestal een slanglengte van 20-30 meter.

Brandslanghaspels zijn bedoeld voor het bestrijden van branden van brandklasse A (vaste stoffen zoals hout, papier, textiel). Ze zijn vooral geschikt voor gebouwen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen hotels en woongebouwen.  

Blusmiddelen
droge blusleiding

Droge blusleiding

Een droge blusleiding is een leidingsysteem in een gebouw dat wordt gebruikt om water te leveren aan verschillende verdiepingen en gebieden voor brandbestrijding. In tegenstelling tot een brandslanghaspel bevat een droge blusleiding geen water in de leidingen, maar wordt deze gevuld met lucht of stikstof onder druk.

Droge blusleidingen worden meestal aangetroffen in grote gebouwen, zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen, winkelcentra, hotels en fabrieken.

Scroll to Top